Prawo do informacji

Obejmuje gromadzenie wszelkich danych przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Przed rozpoczęciem gromadzenia danych musisz zostać o tym poinformowany oraz wyrazić na to zgodę. Zgoda ta musi być dobrowolna i nie może być domniemana.

Powrót