Prawo do przeniesienia danych

Osoby mają prawo do przeniesienia swoich danych od jednego usługodawcy do drugiego. Eksport danych musi zostać wykonany w powszechnie stosowanym formacie. Masz prawo do żądania raportu ze wszystkich swoich osobistych informacji przechowywanych w tym sklepie. Naciśnij przycisk pobierania, żeby uzyskać raport w postaci pliku programu Excel, który zawiera zgromadzone przez Twoje dane osobowe.Powrót