Prawo Cookie

To część przepisów dotyczących prywatności w trakcie przeglądania stron internetowych. Wymaga, aby przed rozpoczęciem używania cookies uzyskać zgodę użytkowników na przechowywanie lub pobieranie wszelkich informacji na komputerze, smartfonie lub tablecie. Cookie ustawa jest aktem prawnym, który wymaga ochrony prywatności stron internetowych, aby uzyskać zgodę od odwiedzających do przechowywania lub pobierania jakichkolwiek informacji na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Został zaprojektowany w celu ochrony prywatności w Internecie, poprzez uświadomienie konsumentom, w jaki sposób informacje na ich temat są gromadzone i wykorzystywane w Internecie oraz daje im wybór, czy na to zezwolić czy nie.


Powrót