Prawo do bycia zapomnianym

Jeśli konsument nie jest już klientem lub czy też chce wycofać swoją zgodędo korzystania z jego danych osobowych, wówczas ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Masz prawo do złożenia wniosku o usunięcie konta. Po wysłaniu żądania, zostanie ono przetworzone. Po zatwierdzeniu żądania Twoje konto i dane osobowe zostaną usunięte. Nie będziesz mógł się więcej zalogować.


Musisz być zalogowany, aby móc zażądać usunięcia danych!

Powrót